Bảo mật thông tin


Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích chính của việc thu thập thông tin khách hàng và phạm vi thực hiện

Dangtin123.com thu thập thông tin của người dùng nhằm mục đích:

  • Phục vụ quản lý các thông tin, giao dịch liên quan đến người bán trên Sàn Thương mại điện tử Dangtin123.com.
  • Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc người mua của Dangtin123.com
  • Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mới, các chương trình, sự kiện ưu đãi.

Dangtin123.com cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của người dùng.

Các loại thông tin mà Dangtin123.com thu thập là: tên, địa chỉ, số điện thoại, email…

2. Việc sử dụng thông tin của thành viên

Các thông tin của người dùng Dangtin123.com sẽ được sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm soát, quản lý hoạt động và hỗ trợ người dùng và tạo thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch.

3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin tại mục Quản lý tài khoản khi chỉ chuột vào tên tài khoản ở góc trên cùng bên phải

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Dangtin123.com cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Dangtin123.com và các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin cho mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ trường hợp bị quy định bởi pháp luật. Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình theo đúng quy trình của Dangtin123.com. Dangtin123.com sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng thông tin đó bên ngoài trang web, ngoại trừ những trường hợp sau đây:

  • Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba có sự đồng ý của thành viên.
  • Bên thứ ba là những bên được thuê bởi Dangtin123.com để quản lý máy chủ, phát triển website và hỗ trợ quá trình thanh toán. Trong trường hợp này, hợp đồng giữa Dangtin123.com và các bên thứ ba đó phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo vệ thông tin người dùng, không chia sẻ thông tin đó với bất cứ ai và chỉ bên thứ ba sử dụng thông tin của người dùng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu hệ thống của Dangtin123.com xảy ra lỗi và làm mất thông tin của người dùng, Dangtin123.com sẽ triển khai sửa chữa và các bên thứ ba của Dangtin123.com sẽ thông báo cho các cơ quan chính phủ có thẩm quyền trong vòng 24 giờ sau khi vấn đề được phát hiện ra. Theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ hợp pháp, tất cả các hành vi cố ý tiết lộ thông tin khách hàng hoặc làm sai thông tin khách hàng đều đáng bị khiển trách và xử lý. Nếu người dùng có bất kỳ khiếu nại gì về vấn đề những thông tin của mình được sử dụng không đúng và chính xác, Dangtin123.com sẽ có cơ chế xác minh nhất định và xử lý phù hợp, hoặc nếu cần thiết, Dangtin123.com sẽ yêu cầu sự can thiệp của chính phủ.